Kontaktní údaje

Adresa:

TRIPPLAN TRAVEL,s.r.o.
Jakubské náměstí 109/1
602 00 Brno

Tel.: +420 542 422 830
Fax: +420 542 422 831
E-mail: info@tripplan.cz
Website: www.goglobal.travel

Otevírací doba:
Po – Pá 8.30 – 18.00

Bankovní spojení:

Č.ú.: 228694125 / 0300 (CZK)
Československá obchodní banka, a. s.
IBAN: CZ89 0300 0000 0002 2869 4125
BIC: CEKOCZPP
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Č.ú.: 4012056827 / 7500 (EUR)
Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK91 7500 0000 0040 1205 6827
BIC: CEKOSKBX
Michalská 18, 815 63 Bratislava